Globalna znamka razmišlja lokalno

McDonald’s je danes simbol globalne znamke. Toda uspeh na svetovni ravni je rezultat posluha za posebnosti in zakonitosti lokalnih trgov. Lokalna vpetost in aktivno sooblikovanje življenja lokalnih skupnosti je v vrhu njegovih vrednot.

Kar deluje drugod, ni nujno uspešno pri nas

V Sloveniji je McDonald’s prisoten že skoraj 25 let. Zaradi majhnosti trga je bila večina komunikacijskih aktivnosti omejena na adaptacije v tujini razvitih rešitev. To je s stroškovnega vidika razumljiva rešitev, a je na dolgi rok začela vplivati na dojemanje blagovne znamke v Sloveniji. Po izsledkih raziskav je priljubljenost blagovne znamke pri nas upadala. Potrošniki so jo dojemali kot odtujeno od lokalnega okolja. Zato smo zasnovali novo strategijo pozicioniranja blagovne znamke v Sloveniji, ki je po dveh letih že pokazala odlične rezultate.

Doma v Sloveniji

V zadnjih letih smo intenzivno spreminjali percepcijo McDonald’sa v Sloveniji in ga pozicionirali kot blagovno znamko, ki je tesno vpeta v okolje, v katerem deluje. Lokalno zasnovana in producirana brand kampanja s premišljeno izbranimi domačimi lokacijami pokaže čustveno vez, ki jo imamo z McDonald’som. Preprosta drobna zadovoljstva ob dobri hrani, dobri družbi, v prijetnem okolju, neprisiljenem vzdušju … Vse to so stvari, ki jih imamo radi.

Sicer pa se vpetost McDonald’sa v slovensko okolje kaže na skoraj vseh nivojih delovanja: od svetovne premiere burgerja s kranjsko klobaso do vloge aktivnega zaposlovalca, ki se redno uvršča med najboljše v državi, in do skrbi za vedno prijetno uporabniško izkušnjo v restavracijah.

Že 25 let skupaj

Z vsebinami in nagovori pokrivamo komunikacijo McDonald’sa s potrošnikom na vseh stičnih točkah: strategija komunikacijskih aktivnosti, zasnova in oblikovanje promocijski materialov v restavracijah, celostne oglaševalske kampanje, upravljanje družbenih omrežij, strateško medijsko načrtovanje in planiranje …

Naše sodelovanje je tudi po 25 letih dinamično, sveže, kreativno – partnerski odnos in zaupanje ustvarjata plodna tla za vedno nove dobre ideje in razvoj.

Rezultati

Stabilna rast

McDonald's v Sloveniji ohranja stabilno rast in kazalniki blagovne znamke v zadnjih treh letih kažejo odločno pozitiven trend.