Božični prazniki brez meja

Prva mednarodna božična kampanja Spara Slovenija izvira iz ASPIAG-ove ideje o združitvi proračunov  božičnih kampanj za tri države – Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo. Kampanja »Najlepše darilo ste vi« slavi pravi božični duh in v ospredje postavlja najdragocenejše darilo – medčloveške odnose. TV kampanja je bila podprta s konsistentno 360-stopinjsko kampanjo, ki vključuje izdelčno in cenovno komunikacijo na televiziji, zunanjem oglaševanju, spletu in družbenih omrežjih.

Medčloveški odnosi

Da bi se izognili simboliki, ki v kateri od držav morda ne bi bila primerna, smo organizirali enodnevno delavnico, kjer smo iskali stične točke in točke razlikovanja. K sreči se je izkazalo, da je stičnih točk med tremi državami precej več, kar je olajšalo iskanje prave kreative.

Rezultat

84%

priklic oglasa kampanje

600.000

ogledov spota na YouTubu v vseh treh državah